Advies over PGB rechten en plichten

Een persoonsgebonden budget (PGB) geeft u veel vrijheid bij het samenstellen van uw eigen zorgpakket en het kiezen van zorgverleners. U draagt dan wel zelf de verantwoordelijkheid voor uw zorg en het voeren van een gedegen administratie. Naast de verplichtingen die voortkomen uit het PGB bent u in sommige situaties ook werkgever.  Meer informatie kunt u lezen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hieronder geven wij u alvast wat informatie over uw rechten en verplichtingen bij de PGB.


Rechten bij de PGB

Heeft u of uw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heeft u zorg nodig door ouderdom? Dan kunt u een PGB aanvragen. Met een PGB kunt u zorg inkopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget.

Welk PGB u krijgt, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Er zijn 4 soorten PGB's:

 1. PGB vanuit de Jeugdwet
 2. PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 3. PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
 4. PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Krijgt u een PGB? Dan bent u budgethouder. Dat betekent dat u zelf een zorgverlener kiest. Een zorgverlener is de persoon die u helpt en verzorgt. U maakt vervolgens met een zorgverlener (zoals HIP Zorg) afspraken over:

 • De zorg die u nodig heeft
 • De tijden waarop u de zorg krijgt
 • Het bedrag wat u daarvoor betaald

Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst.  Om een PGB aan te vragen, moet eerst bekeken worden welke zorg u precies nodig heeft. U heeft soms een indicatie of een verwijzing nodig. 


Verplichtingen bij de PGB

Een persoonsgebonden budget (PGB) biedt u veel vrijheid om uw langdurige zorg zelf te regelen. U heeft de eigen regie om zelf uw zorgverleners uit te kiezen en passende zorg op maat in te komen. Een PGB brengt echter ook een aantal regels en verplichtingen met zich mee. Als u daar niet aan kunt voldoen, kan dat gevolgen hebben voor uw PGB.

Wanneer u zorg inkoopt met een PGB, dan bent u budgethouder. Als budgethouder dient u PGB-vaardig te zijn. Dat betekent dat u in staat moet zijn om het PGB te beheren. Om uw PGB goed te kunnen beheren dient u verschillende dingen te weten en te kunnen.

Op deze pagina van de rijksoverheid kunt u vinden waar u tenminste aan moet kunnen voldoen om PGB vaardig te zijn. 

Het zorgkantoor beoordeelt of u PGB-vaardig bent. Dit gebeurt voordat u een PGB aanvraagt, maar ook wanneer u reeds een PGB heeft. Bent u niet in staat om uw PGB goed te beheren of voldoet u niet aan onderstaande verplichtingen? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw PGB. Het zorgkantoor kan uw PGB intrekken, beëindigen of betalingen terugvorderen.


De verplichtingen van een PGB op een rijtje

Als budgethouder heeft u een aantal belangrijke verplichtingen, waarvan wij de volgende aanhalen:

 • U dient kwalitatief verantwoorde zorg in te kopen.
 • Met een PGBmag er alleen zorg worden ingekocht dat valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • U dient een gedegen administratie te voeren.
 • U bent verplicht wijzigingen door te geven en vast te leggen.


Meer informatie?

Heeft u meer informatie nodig en wilt u een vrijblijvend en gratis adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.