Beademingszorg

U kunt in een situatie komen waarbij uw eigen lichaam onvoldoende kan ademen om u op uw gemak te voelen of om zelfs in leven te blijven. Voor die situaties levert HIP Zorg speciaal de beademingszorg. 


Wat is beademingszorg?

Onder beademing verstaan wij het kunstmatig gedeeltelijk of geheel overnemen van de ademhaling van een persoon. Dit gebeurt met behulp van beademingsapparatuur om het falen van het ademhalingssysteem te compenseren. Hierdoor voelt u zich niet meer benauwd en gaat in de meeste gevallen de angst voor het stikken ook weg of zal deze minder worden.

Beademingszorg


In welke gevallen heeft u beademing nodig?

Wij kennen twee soorten beademing: de kortdurende en de langdurige beademing. Hieronder meer informatie over deze twee vormen.

Kortdurende beademing

Het is mogelijk dat u na een ongeval of operatie beademing nodig heeft. Deze vorm van beademing wordt meestal op een intensive care afdeling van een ziekenhuis gegeven, maar het is ook denkbaar dat deze zorg bij u thuis nodig is, terwijl u herstelt. HIP Zorg kan u deze beademingszorg geven, zodat u niet in het ziekenhuis hoeft te blijven.

Langdurige beademing

Bij progressieve spierziekten, zoals bijvoorbeeld: ALS, Duchenne, Pompe of zenuwaandoeningen, zoals MS of verlamming, of luchtwegaandoeningen, kan het zijn dat u langdurig beademing nodig heeft. Dit is een vorm van beademingszorg waarbij wij voor u de beademing kunstmatig voor de lange duur overnemen. 


Op welke manieren kan je beademing krijgen?

Bij een langdurige beademing, kunnen wij u beademen op twee manieren:

  1. Met behulp van een neus/mond masker of mondstuk. Dit is de minst ingrijpende vorm van beademing, maar heeft wel een aantal potentiële nadelen. Zo kunt u vaker verslikken en ontstekingen oplopen. Ook kan het moeilijker zijn om te wennen aan beademing.
  2. Met behulp van een opening in de luchtpijp, waar operatief een buisje is ingebracht. We noemen dit een tracheacanule. Deze zetten we (uiteraard in overleg met u) in als u moeilijk kunt ontwennen van de beademing of wanneer beademing via de mond niet lukt.


Beademingszorg vanuit huis

Afhankelijk van de zorgbehoefte rondom beademing, is het heel goed mogelijk om in uw eigen vertrouwde thuisomgeving de juiste beademingszorg te kunnen krijgen. Alle zorgverleners van HIP Zorg zijn hoog geschoold en gediplomeerd en worden continue specifiek geschoold en bijgeschoold met de nieuwste standaarden en inzichten. Ze zijn bekend met het leveren van beademingszorg in de thuissituatie. Het maakt ons daarbij niet uit of wij beademingszorg geven via een neusmasker, mondmaster of via een tracheacanule. Het mooie voordeel van deze mogelijkheden is dat u niet meer in het ziekenhuis of verpleeghuis opgenomen hoeft te worden, maar gewoon thuis in uw eigen vertrouwde omgeving kunt zijn.


De impact van beademingszorg

Wij van HIP Zorg begrijpen als geen ander dat kunstmatige beademing een grote impact heeft op u, maar ook op het leven van uw naasten. Zeker als het lijkt dat u hierdoor niet meer thuis kunt blijven. Daarom is HIP Zorg voor u de oplossing, zodat u thuis kunt blijven wonen en kunt genieten van uw eigen omgeving met uw naasten om u heen. 


Meer informatie?

Heeft u meer informatie nodig en wilt u een vrijblijvend en gratis adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.