Begeleiding aanvraag PGB

Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB). 


Welke PGB vormen zijn er?

Een PGB kan verschillende doelen/vormen hebben:

 • PGB via de Wet langdurige zorg (Wlz). De PGB-Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals: chronisch zieken, kwetsbare ouderen, mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
 • PGB via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De PGB-Wmo is bedoeld voor mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn of niet goed kunnen meedoen in de maatschappij. Deze PGB kan gebruikt worden voor: begeleiding en ondersteuning, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen, huishoudelijke hulp.
 • PGB via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een PGB-Zwv is er voor mensen die: persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben en kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme. 
 • PGB via de Jeugdwet. De PGB-Jeugdwet is bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals: persoonlijke verzorging, begeleiding, kortdurend verblijf.


Hoe kan je een PGB aanvragen?

Een PGB kan je globaal in 5 stappen aanvragen. Uiteraard adviseren en begeleiden wij u daarbij. Hieronder de 5 stappen in hoofdlijnen uitgelegd:

 1. Uitzoeken welk zorgloket u moet zijn voor het aanvragen van een PGB. 
 2. Neem via e-mail of telefonisch contact op met het juiste zorgloket.

 3. Het zorgloket bekijkt uw persoonlijke situatie en beoordeelt de zorgvraag

 4. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg u recht hebt

 5. De verzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente beslist of een PGB wordt toegekend en welke voorwaarden daarbij horen.

Er zijn drie zorgloketten waar u terecht kunt, afhankelijk van uw zorgvraag:

 • De gemeente
 • De zorgverzekeraar
 • Het CIZ

Tijdens de aanvraag is het vaak nodig om uw PGB-aanvraag toe te lichten, bijvoorbeeld waarom PGB geschikt is voor u. Het is erg belangrijk dat u dit goed doet, want anders loopt u het risico dat de aanvraag zal worden afgewezen. HIP Zorg is erg ervaren bij het begeleiden van cliënten bij het aanvraag proces van hun PGB. Maak daarom vooral gebruik van onze kennis en expertise, zodat u uw kans vergroot op een toewijzing van uw PGB aanvraag.


Meer informatie?

Heeft u meer informatie nodig en wilt u een vrijblijvend en gratis adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.