Palliatieve thuiszorg

Palliatieve zorg, oftewel terminale zorg, is de zorg die wij verlenen in de laatste levensfase van een cliënt. Deze zorg omvat alle zorg die er op gericht is een zo comfortabel mogelijk ziekte- en sterfbed te geven. Deze zorg kan ook thuis gegeven worden. We spreken dan van palliatieve thuiszorg. Dit heeft natuurlijk veel voordelen, want hierdoor kan iemand in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving de laatste fase van het leven meemaken.


Wanneer starten met palliatieve thuiszorg?

Palliatieve thuiszorg kan aangevraagd worden vanaf het moment dat de huisarts of uw behandelend specialist heeft aangegeven dat er geen genezing meer mogelijk is. De laatste levensfase kan dan nog enkele dagen tot meerdere maanden duren. Normaal gesproken geeft men terminale zorg in een hospice of een verpleeginstelling, echter als er sprake is van de wens om de laatste fase thuis door te brengen, kan men palliatieve thuiszorg aanvragen.


Terminale zorg is totale zorg

Wanneer HIP Zorg palliatieve thuiszorg ofwel terminale zorg verleend, omvat dit niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee een cliënt te maken gaat krijgen. Onze zorgverleners hebben ook zeer veel aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen of behoeften die zich voor kunnen doen. Daarom noemen wij bij HIP Zorg de terminale thuiszorg ook wel totale zorg. Wij zorgen voor zowel lichaam als geest in de laatste fase van het leven.

Palliatieve zorg

Ons einddoel is om een zo comfortabel mogelijk ziekte- en sterfbed en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Immers, iedereen verdient het om op een rustige en waardige manier afscheid te kunnen nemen van zijn of haar leven. Afscheid nemen van je leven vergt nu eenmaal heel hard werk: zowel lichamelijk als geestelijk. Daarom zijn wij er voor mensen die deze hulp nodig hebben en omarmen. 


Zorgverlening met het hart

HIP Zorg, zal altijd kijken naar de wensen en behoefte van degene die terminaal is. Wij zorgen voor rust en ruimte, zodat de cliënt tijd heeft voor de geliefden en naasten, precies zoals wij dat voor onze eigen naasten en voor onszelf ook zouden wensen.

Wij zorgen ervoor dat u thuis alle zorg krijgt die u nodig heeft. Desgewenst kunnen wij de hele dag en nacht op professionele wijze ondersteunen en begeleiden. Samen maken we er een comfortabel en liefdevol afscheid van. Dit doen wij vanuit ons hart: met liefde voor ons vak en voor u als mens, met uw verhaal, uw karakter, uw ervaringen, uw herinneringen, uw gevoelens, uw wensen.

Onze professioneel opgeleide zorgverleners zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg. Ze zijn bekend met de problemen die zich voor kunnen doen in de laatste levensfase en kunnen u vanuit ervaring met raad en daad bijstaan. 


Meer informatie?

Heeft u meer informatie nodig en wilt u een vrijblijvend en gratis adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.